Het kan soms gewoon voorkomen dat een ander even je auto leent. Helemaal niet zo vreemd. Gebeurt dat sporadisch? Niets aan de hand. Echter. Zodra dat wel op regelmatige basis gebeurt zijn er wel een aantal punten van belang. Het kan zomaar ineens je nadeel werken. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met akelige gevolgen. De verzekeraar kan botweg weigeren om een schadevergoeding uit te betalen. In het ergste geval kan de verzekeraar zelfs compleet je autopolis royeren. Dat is gelukkig heel simpel te voorkomen. Geef regelmatige bestuurders aan als bijkomende autobestuurders. De verzekeraar is dan goed op de hoogte welke bijkomende regelmatige bestuurders er zijn. Deze worden dan keurig bijgeschreven in de verzekeringspolis. Alle schade die door één van de regelmatige bestuurders wordt veroorzaakt, is dan ook eenvoudigweg gedekt.

Nadelen van het niet bijschrijven bijkomende bestuurder

Zodra je het nalaat om andere regelmatige bestuurders door te geven, kan dat dat vervelende gevolgen hebben. Heeft één van de andere regelmatige bestuurders schade veroorzaakt in jouw auto? De verzekeraar kan dan bepalen dat er geen vergoeding zal worden uitgekeerd. En als er ook nog eens ernstige (letsel)schade is veroorzaakt, kan dat een immens onaangename situatie als gevolg hebben. De eisende partij zal er vrijwel zeker een rechtszaak van maken. En de schuldige partij heeft geen verzekeraar achter zich welke de schade dekt. Als er dan ook nog eens financieel minder goed totaalbeeld is. Kan dat een bedroevend neerwaartse spiraal in gang zetten. Voorkom dat en geef alle regelmatige bestuurders simpelweg aan. In het ergste geval mag de verzekeraar zelfs je polis compleet royeren. Het zal dan ontzettend moeilijk zijn om door een nieuwe autoverzekeraar geaccepteerd te worden.

Premieverhoging na bijschrijven bijkomende bestuurder

Bijkomende bestuurder wel of niet opnemen in autopolisGeef je wel alle bijkomende regelmatige bestuurders netjes door? Heel goed. Precies zoals het hoort. Echter,  je zult dan wel te maken hebben met een – toch wel aanzienlijke – premieverhoging. Autoverzekeraars gaan bij het berekenen van de premie namelijk uit van verschillende punten. Dat zijn dus niet alleen de kenmerken van het voertuig. Ook andere belangrijke punten worden gemeten. Deze worden als geheel toegepast bij het vaststellen van de verzekeringspremie. Eén van zulke punten is de leeftijd van autobestuurders. En juist bij het aangeven van regelmatige bestuurders, zal de verzekeraar uitgaan van de leeftijd van de jongste regelmatige bestuurder. En zoals je misschien al wel weet. Jongere autobestuurders betalen een hogere autoverzekering premie. Dat resulteert in een hogere premiebedrag per maand. Betekent dit dat je moet twijfelen om bijkomende bestuurders wel of niet op te nemen in de autopolis? Absoluut niet. Geef het altijd door aan de verzekeraar. Dat kan het verschil uitmaken tussen wel of geen vergoeding na autoschade.