Big data is hot. En ook consumenten kunnen hier straks van mee profiteren. Verzekeraar Achmea – met ruim 8 miljoen klanten – heeft dagelijks te maken met een enorme hoeveelheid dataverzameling. Achmea wil één van de eerste verzekeraars zijn die op innovatieve manieren de klant hierbij wil betrekken. Bovendien kan de klant hiermee zelfs extra meeprofiteren in de vorm van een lagere verzekeringspremie. En een lager autoverzekering premie is natuurlijk wat elke automobilist wel wil. Maar wat betekent dit voornemen van Achmea nou precies? En moeten consumenten zich misschien wel zorgen maken om privacyschendingen?

Hoe werkt het precies?

Het komt er op neer dat automobilisten een meetkastje in de voertuig laten installeren waardoor verschillende data worden verzameld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld snelheden welke gereden wordt. Kiest de klant ervoor om deze data te delen dan kan dat voordelig zijn voor de premie. Klanten ontvangen een extra premiekorting welke gauw kan oplopen van enkele tientjes tot mogelijk zelfs meer dan honderd euro per jaar. Achmea is momenteel nog in een beginfase met dit plan die in de toekomst operationeel zal moeten zijn. Zodra dat mogelijk is zullen alle klanten van Achmea de keus hebben om hiervan mee te kunnen profiteren. Toch zijn er vraagtekens bij dit voornemen. De overheid geeft aan dat privacy van burgers gewaarborgd moet blijven. In hoeverre zal dit voornemen een mogelijke inbreuk zijn op de privacy van burgers?

Privacy in ruil voor een lage autoverzekering premie

Klanten moeten expliciet toestemming geven voor het ontvangen van een premiekorting in ruil voor persoonlijke gegevens. Bovendien moet er op een transparante manier gecommuniceerd worden wat er precies met de gegevens zal gebeuren. Privacydeskundigen zeggen dat dit voornemen “een verkwanseling van het grondrecht op privacy” is en wijzen het resoluut af. Toch kan het een logisch volgende stap zijn in de juiste richting. Steeds meer bedrijven verzamelen gegevens. En dat kan misschien juist wel bijdragen aan verschillende verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan regiogebonden prijzen. In de Randstad zijn premies over het algemeen hoger. Maar stel dat met deze dataverzameling – in verschillende gebieden binnen de Randstad – juist een ander beeld naar voren komt. Dat zou dan toch juist beter zijn? En denkt bijvoorbeeld aan het tegengaan van verzekeringsfraude. Verzekeraars hebben met verzamelde data een nauwkeuriger beeld. Misschien is dat helemaal niet in lijn met wat de klant beweert. Er zijn verschillende situaties waarbij zulke data enorm waardevol kan en zal zijn. Dat is eigenlijk alleen maar een verbetering en zelfs een goede stap in de juiste richting. Een extra lage autoverzekering premie voor de klant is dan alleen maar logisch.