Als je energiekosten onduidelijk zijn kan dat vaak verschillende redenen hebben. Veruit de meeste consumenten hebben moeite om feilloos de jaarkosten voor nieuwe energietarieven te berekenen. Bij het overstappen – of aangaan van een nieuwe energieaansluiting – is het wel zo handig om te weten wat je exacte kosten zullen zijn. Toch zijn er vaak onduidelijkheden hieromtrent. En waar betaal je nou precies voor?

Vaste en variabele leveringskosten

Energieleveranciers brengen standaard het vastrecht (vaste leveringskosten) in rekening. Dat kan je vergelijken met een terugkerende betaling voor een afgenomen dienst zoals bijvoorbeeld een abonnement. Je energieleverancier zal dit bedrag inschatten op basis van het historisch energieverbruik. Als het gaat om een nieuwe energieaansluiting kan er vaak pas in het tweede leveringsjaar een accurater inschatting gemaakt worden. Dat bedrag staat bovendien los van je stroom- en gasverbruik. De variabele leveringskosten zullen berekend worden aan de hand van je daadwerkelijke verbruik. Een groot deel van de kosten voor elektriciteit (kWh) en gas (m3) zullen bovendien uit variabele leveringskosten (verbruikskosten) bestaan. Bovendien kunnen deze kosten ook nog eens verschillen in het dal- en normaaltarief.

Netbeheerkosten energierekening

Elektriciteit (kWh) en gas (m3) wordt geleverd via een netwerk van buizen en leidingen. Dat kost natuurlijk geld. Niet alleen voor het onderhouden van het netwerk, maar ook voor het transporteren. Energieleveranciers brengen een vast bedrag in rekening welke vervolgens wordt afgedragen aan je netbeheerder. Per regio zijn er verschillende netbeheerders en overstappen van netbeheerder is dus niet mogelijk. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze stelt een maximum tarief voor het transport, aansluiting op het net en de systeem- en transporttaken van netbeheerders.

Heffingen energie door overheid

Overheidsheffingen worden om verschillende redenen in rekening gebracht. De overheid geeft hiermee een signaal af om bewuster en zuiniger om te gaan met energie. Dat is niet alleen beter om geld te besparen, maar ook met oog voor het milieu. Deze heffingen worden in de vorm van energiebelastingen en opslagkosten in rekening gebracht. Energieaanbieders zijn verplicht om dat af te dragen aan de overheid. Dat wordt natuurlijk wel doorberekend op energietarieven van consumenten.

BTW energietarieven

Over alle energietarieven betaal je 21% BTW. Hier ontkom je niet aan en het is volledig verwerkt over het totaalbedrag die je op je nota kan terugvinden. Vind je de energiekosten nog steeds onduidelijk? Kijk voor een overzicht van de goedkoopste energieleveranciers op deze pagina.